Gratis wifi

Officiell webbsida Integritetspolicy Hotell Cap Negret Altea, Alicante

Boka nuGaranterat bästa pris
a

Integritetspolicy Hotell Cap Negret

Integritetspolicy Altea, Alicante

Integritetspolicy.


Denna integritetspolicy gäller för webbplatsen http://www.hotelcapnegret.es, som tillhör CAP NEGRET, SA PTDA. CAP NEGRET, 7 (03590) ALTEA–ALICANTE- [RESERVAS1@HOTELCAPNEGRET.ES] [+34 965 84 12 00] REGISTRERAT I ALICANTES MERKANTILA REGISTER, VOLYM 251, BOK 70, AVSNITT 3, UPPSLAG 1, BLAD NUM. 03-1.041CIF (skatte-ID): A03044732

Tillgång till och användning av webbplatsen, oavsett om det är i syfte att surfa på sina sidor eller formalisera en onlinebokning av sina rum, ger besökaren till Webbsidan Användarens tillstånd. Den här åtgärden innebär att användaren helt och oreserverat accepterar dessa Användarvillkor. Om du inte accepterar dessa villkor, vänligen använd inte webbplatsen.
Det är av denna anledning som du innan du använder vår Webbplats bör granska informationen om ägandet av Webbplatsen som visas i sidfoten: Sekretesspolicyn och Cookiespolicyn, liksom de köpvillkor som du måste acceptera innan du gör en rumsbokning.

Om Personuppgifter krävs när du öppnar Webbplatsen för att ge dig våra tjänster, kommer detta att göras i enlighet med följande premisser:


I. Identifiering av Personuppgiftsansvarig.
- Personuppgiftsansvarig: CAP NEGRET, SA
- Adress: PTDA. CAP NEGRET, 7 (03590) ALTEA -ALICANTE-
- E-post: reservas1@hotelcapnegret.es
- Telefon: +34 965 84 12 00
- Kontaktinformation för dataskydd: reservas1@hotelcapnegret.es

II. Syfte
CAP NEGRET, SA är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för de personuppgifter som samlas in från de formulär som sparas på denna webbplats.
Ägaren av uppgifterna garanterar och är i vilket fall som helst ansvarig för säkerheten, sanningsenligheten, riktigheten, giltigheten och äktheten hos de personuppgifter som tillhandahålls genom formulären, och också åtar sig att underrätta CAP NEGRET, SA om eventuella ändringar för att upprätthålla uppgifternas kvalitet.

Syftet med insamlingen av dessa uppgifter är:
- för att ge information, som svar på dina webbplatsförfrågningar från de olika kundkontaktformulären och avsnitten, om boende- och turisttjänster som hanteras av AP NEGRET, SA.
- För att hantera bokning av sängar och ytterligare tjänster som efterfrågas av Webbplatsens Användare.
- För att skicka dig vårt nyhetsbrev när du har prenumererat på vår nyhetsbrevstjänst eller efter att ha bemyndigat oss att skicka dig kommersiell kommunikation på något av de formulär som du har fyllt i. Vi påminner dig om att Du kan avsluta prenumerationen när som helst och från själva kommunikationen.
- För att hantera dina läroplansuppgifter genom avsnittet "Arbeta med oss" för att kunna behandla ditt deltagande i rekryteringsprocesser för etableringen som tillhör företaget CAP NEGRET SA.

Att skicka personuppgifter via våra formulär innebär att ägaren av uppgifterna uttryckligen och otvetydigt ger sitt samtycke till att de personuppgifter som tillhandahålls behandlas av CAP NEGRET, SA i enlighet med denna Integritetspolicy.

III. Legitimering
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är det otvetydiga samtycke som du uttrycker när du:
- acceptera Integritetspolicyn på de olika formulären
- markerar ditt samtycke för att skicka reklam och våra nyhetsbrev
- och godkännandet av de allmänna kontraktsvillkoren under genomförandet av sängreservationsavtalet.

IV. Överföringar
Dina uppgifter kan kommuniceras till:
- Offentliga myndigheter, tillsynsmyndigheter, statliga organ eller domstolar i situationer som kräver det enligt lag.
- Tredje part (t.ex. transportföretag, fritidsföretag,...) när så krävs för korrekt tillhandahållande av tjänster som kunden anlitar och som ingår i ett semesterpaket.
- Enheter som förser oss med supporttjänster för att korrekt kunna erbjuda dig vår tjänst och de som har databehandlingsavtal, såsom konsulttjänster, teknik, IT-företag...

V. Bevarande.
Användaren informeras om att, i enlighet med principen om begränsning av bevarandeperioden, de insamlade uppgifterna endast och uteslutande kommer att behandlas under den nödvändiga tidsperioden och för de ändamål för vilka de samlades in på vilken tidspunkt som helst. Uppgifterna kommer därför att bevaras på ett sätt som gör det möjligt att identifiera individerna i högst vad som är nödvändigt för behandlingen av personuppgifterna.

VI. Rättigheter
Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Som berörd person har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter, samt att begära korrigering av felaktiga uppgifter eller, i förekommande fall, begära att de stryks när informationen bland annat inte längre är nödvändig för det ändamål för vilket den samlades in. Under vissa omständigheter kan du begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter, i vilket fall vi enbart kommer att behålla dem för att utöva eller försvara klagomål. Under vissa omständigheter och av skäl som rör din specifika situation kan du motsätta dig behandlingen av dina uppgifter. Vi kommer att sluta behandla uppgifterna, med undantag för på tvingande juridiska grunder eller för att utöva eller försvara oss mot potentiella klagomål.

Om behandlingen av dina uppgifter baseras på ditt samtycke kan du återkalla det när som helst.

I situationer där lagen så föreskriver har du rätt till uppgifternas flyttbarhet, vilket innebär att du har rätt att få de personuppgifter som rör dig, att vi behandlar och lagrar dem på din egen enhet. Med denna rätt kan du också begära att vi skickar dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Dessutom, om du tror att det finns ett problem eller problem i samband med databehandlingen, kan du kontakta enheten via korrespondensadressen som anges i detta dokument, och i vilket fall som helst har du rätt att lämna in en fordran till Tillsynsmyndigheten för skydd av uppgifter av personlig natur, som i Spanien är den Spanska Dataskyddsmyndigheten.

Utövande av rättigheter är personligt, så du måste skicka din begäran till reservas1@hotelcapnegre.es och bifoga en kopia av ditt ID-kort.

VII. Legislativa förändringar
GJP NEGRET, SA förbehåller sig rätten att ändra denna policy för att anpassa den till förändringar i lagstiftning eller rättspraxis.